Tips och Referenser

Rebit handverktyg för grovhuggning är välkänd för dess kvalité. Hårdmetallen är av egen tillverkning med de speciella egenskaper som krävs för bearbetning av sten. Verktygen är även härdade vilket ger resultatet att bakändan ej splittras eller ”svampas”

Alla handverktyg är om de används på rätt sätt effektiva och starka verktyg. Verktygen skall slipas om för att bibehålla skärpan.

Exempel på handverktyg
Kantjärn ex SM40-O används för grovhuggning av kanter på ojämna stenar. Håll mejseln i handen och bryt aldrig som slaget träffar nacken. Undvik att försöka bryta (sprätta) bort stenen. Raka slag ger bästa resultatet.

Ritsmejsel, ex RIM38-O används för ritsning av sten. Används även för att tillforma stenar och ta bort märken efter borrning etc.  Verktyget hålls vertikalt mot stenen vid ritsning.

Pikmejsel, ex PKM25 används för att avlägsna knölar och andra ojämnheter på stenen.

Råd vid slipning av våra verktyg
- Slipa ej hårdmetallen för vasst
- Lämna ej hörnen vassa
- Alla hörn och kanter bör brynas/avrundas efter slipningen
- Överhetta ej
- Håll verktyget stadigt mot slipskivan

Vi rekommenderar följande slipskivor till
Mejslar, gravyrmejslar samt mindre krysshammare       
Tyrolit 150 x 6 x 20, fas E  C80 alt C100

Krysshammare ex med D-nacke, Pellegrini krysshammare samt handverktyg
Tyrolit 200 x 10 x 20,  fas E  C80 alt C100