Om företaget

Vår policy

- Vi strävar för att vår verksamhet skall utföras så att miljön bevaras samt verkar för branchens bästa miljöprestanda.
- Vi ska tillhandahålla produkter och service med rätt kvalitet i rätt tid.
- Vi skall  medverka till en hållbar utveckling genom uppföljning och ständiga förbättringar, vilket är ett personligt åtagande och en uppgift för oss alla.

Vi garanterar snabba och säkra leveranser. Nöjda kunder och ett gott samarbete är vårt mål.

Historia
1945 grundades företaget AB Hårdmetallverktyg. Verksamhetens inriktning var tillverkning av skärande verktyg såsom svarvstål och fräsar. Bergborrar samt verktyg med hårdmetall för att bearbeta sten ingick också i sortimentet.

Företagets namn var länge AB Hårdmetallverktyg, men när företaget expanderade och började att exportera behövdes ett mer slagkraftigt namn.
1977 valde man namnet Rebit som kommer ifrån en  reklam-slogan som Söderfors Bruks AB hade för en hårdmetallsort.  Den hette  ”Rekord biter” och namnet Rebit skapades.
Rebit finns idag kvar som ett produktnamn för stenverktygen med hårdmetall

När ägarna blev till åren valde de att sälja sitt företag till Fagersta AB.
Idag är företaget en del av Atlas Copco Secoroc AB och huvudkontoret är placerat i Fagersta.
I Ockelbo finns fortfarande en produktionsenhet som tillverkar bergborrar samt konstänger för dimensionsstenindustrin.

I Ockelbo finns även försäljningen och tillverkningen av Rebits sortiment av hårdmetallverktyg. Vår styrka är att vi är en flexibel avdelning inom Atlas Copco med tillgång till den kunskap som finns inom vår koncern.